Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας

Οι άνθρωποι στο μεγαλύτερο βαθμό, αποφασίζουμε με βάση το συναίσθημα.

Και οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να δημιουργούν τα απαραίτητα, δυνατά και θετικά συναισθήματα στους πελάτες που διεκδικούν, είναι αυτές που επιβιώνουν και επιτυγχάνουν. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά αποδεικνύεται από την επιστήμη και την ιστορία.

Η δουλειά της σύγχρονης επιχείρησης, είναι να εστιαστεί σε “κάτι” που προσφέρει (ή σε “κάτι” που παράγει) και να το κάνει καλύτερα, αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα, φθηνότερα σε ένα διαρκώς αυξανόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η δική μας δουλειά, είναι να αναδείξουμε αυτό το “κάτι” και την αξία που πρεσβεύει, σε πελάτες και συνεργάτες που θα το αποδεχθούν.

Πως σας βοηθάμε και τι ακριβώς σας προσφέρουμε ώστε να συνδεθείτε με την επιτυχία

→ Μέσα από ένα συνδυασμό εξατομικευμένων τεχνικών marketing, ανάλυση της ψυχολογίας της καταναλωτικής συμπεριφοράς και συνδυασμού εφαρμογών αποτελεσματικής επικοινωνίας.→ Με εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού και των συνεργατών σας στην πράξη ώστε να αποκτήσετε άμεσα αυτονομία και υψηλή αποτελεσματικότητα.→ Με τη χρήση μάρκετινγκ που φέρνει αποτελέσματα, διαδραστικής επικοινωνίας, διαδικασιών πώλησης, επαγγελματικής δικτύωσης και φυσικά, σωστής χρήσης της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, που εστιάζεται στο αποτέλεσμα, όχι απλά στη χρήση.→ Επειδή στο επίκεντρο, οφείλει να βρίσκεται πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας και η τεχνολογία απλά να τον εξυπηρετεί.→ Επηρρεάζουμε τη συμπεριφορά των *ιδανικών πελατών” για την επιχείρησή σας.  Αφού πρώτα τους καθορίσουμε και τους εντοπίσουμε, αναλύουμε τον τρόπο που αποφασίζουν, ώστε να μπορέσουμε να τους προσκαλέσουμε, να τους εξυπηρετήσουμε και  φυσικά να τους διατηρήσουμε ενώ η επιχείρηση συνεχίζει να εξελίσσεται. (* κάθε επιχείρηση οφείλει να αναζητά και να διεκδικεί τους ιδανικούς πελάτες της : αυτούς που αφήνουν σταθερή κερδοφορία και γίνονται κοινωνοί (φανατικοί) της επιχειρηματικής αξίας). 

Πρακτικές που χρησιμοποιούμε & Υπηρεσίες που προσφέρουμε

  • Στρατηγική και υλοποίηση Μάρκετινγκ – Διαφήμισης – Εταιρικής Επικοινωνίας
  • Εξατομικευμένη επιχειρηματική καθοδήγηση & εκπαίδευση στελεχών
  • Αξιολόγηση, Ανασχεδιασμό, Οργάνωση & Διαχείριση Εμπορικής Πολιτικής
  • Οργάνωση και Ανάπτυξη Εμπορικού Τμήματος / Τμήματος Πωλήσεων και δικτύου συνεργατών ή μεταπωλητών
  • Εξαγωγές, αντιπροσωπείες και διεθνείς συνεργασίες
  • Εφαρμογή καινοτομίας & διάδοχη κατάσταση σε οικογενειακές και παραδοσιακές επιχειρήσεις
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων διαδικτυακών ιστοτόπων εφαρμογών και ηλεκτρονικών αγορών
  • Σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση πλάνων διαδικτυακής παρουσίας και προβολής με ταυτόχρονη δραστηριοποίηση σε πάνω από 10 πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και διεθνών αγορών.
  • Έρευνες αγοράς για εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων

Η αμοιβή μας

       Οι υπηρεσίες μας, σχεδιάζονται κατά περίπτωση και κοστολογούνται μετά από μια ενδελεχή μελέτη των επιχειρηματικών παραμέτρων.Συμφωνούνται συγκεκριμένοι στόχοι (ποιοτικοί και ποσοτικοί) καθώς και ένα εφαρμόσιμο πλάνο ενεργειών που ακολουθεί συγκεκριμένο προ-συμφωνημένο χρονικό και οικονομικό προϋπολογισμό.