Γιούλα Γεωργίου HR Specialist Γιούλα Γεωργίου Linkedin

Γιούλα Γεωργίου

Human Capital Management Consultant με 25ετή εμπειρία σε έργα αξιολόγησης, ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

 

  Λίλιαν Κούτση - Οικονομολόγος

Λίλιαν Κούτση

Οικονομολόγος με 25ετή εμπειρία Σύμβουλος Διαχείρισης Επενδυτικών Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ) και του Αναπτυξιακού Νόμου σε ΟΤΑ, φορείς και ιδιώτες. Ειδική στην οργάνωση μελετών και την επιχειρησιακή έρευνα.

 

Χρήστος Ζαφειράκης

Χρήστος Ζαφειράκης

Στέλεχος Διοίκησης και Σύμβουλος Πληφορορικής με 25ετή εμπειρία Ο Χρήστος έχει σπουδάσει Management και Πληροφορική και έχει εμπειρία τόσο σε Ελληνικές όσο και Πολυεθνικές επιχειρήσεις. Έχει διατελέσει CIO του ομίλου Inditex (Zara) και ως Technology Lead, έχει αναπτύξει είτε προσωπικά είτε σε συνδυασμό με την ομάδα του, ιδιαίτερα απαιτητικές λύσεις πληροφορικής.