Διεθνές τηλεοπτικό & κινηματογραφικό spot για την τουριστική πλατφόρμα MyGreekHeart

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της πιο πλήρους διαδικτυακής τουριστικής πλατφόρμας, του MyGreekHeart, ολοκληρώσαμε και το απαραίτητο spot για την εθνική αλλά και διεθνή προβολή της.

To MyGreekheart προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων τοπικών οδηγών σημείων ενδιαφέροντος με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, παραγωγούς, συνεταιρισμούς, τουριστικούς φορείς, συλλόγους και ΟΤΑ που μπορούν να δημιουργήσουν κατ’ανάγκη το δικό τους ανεξάρτητο περιεχόμενο ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στο κεντρικό περιεχόμενο του οδηγού που απολαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις μηναίως. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται και από την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα.

Δείτε το διαφημιστικό βίντεο που δημιουργήσαμε για την προώθηση του MyGreekHeart.